MP3 Thuyết Pháp

Các bài pháp do Trụ Trì Thích Thông Lai thuyết giảng
Trong Năm 2016
 • Lang A Di Da Conroe, "Tinh Hoa Kinh Duoc Su" trong Phap Hoi "Dan Trang Duoc Su" Feb 11, 2016 [1]
 • Lang A Di Da Conroe, Phap Thoai "Cung Sao" trong Phap Hoi "Dan Trang Duoc Su" Feb 16, 2016 [1]
 • Lang A Di Da Conroe, Phap Thoai "Bonus 1" trong Phap Hoi "Dan Trang Duoc Su" Feb 15, 2015 [1]
 • Làng A Di Đà Conroe, Pháp Thoại Kinh Duy Ma Cật "Thông Đạt các Pháp Phương Tiện" trong Pháp Hội "Đàn Tràng Dược Sư" Feb 11, 2016 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 • Làng A Di Đà Conroe "Tiền Pháp Hội Đàn Tràng Dược Sư" Feb 06, 2016 [1]
 • Làng A Di Đà Conroe / Pháp Thoại "Vì Sao Phải Tu Tịnh Độ" Jan 18, 2016 [1]
 • Pháp Thoại Tầm Nguyên I - "Tất Niên" - Jan 10 2016 [1]
 • Pháp Thoại Tầm Nguyên I - Jan 03 2016 [1]
Trong Năm 2015
 • Pháp Thoại Indio "Hổ Ly Sơn Hổ Bại - Tăng Ly Chúng Tăng Tàn" Dec 29, 2015 [1]
 • Làng A Di Đà Indio / Pháp Thoại "Kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm" Dec 25-28, 2015 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
 • Pháp Thọai Tầm Nguyên I - "Mặt trái cuộc đời" - Dec 20, 2015 [1]
 • Pháp Thọai Tầm Nguyên I - "Tây Phương Du Ký Của Pháp Sư Khoan Tịnh" - Dec 06, 2015 [3] [4]
  Phila, PA "Giải Thích về việc đốt vàng mã và Khai Thị" tại Đám Tang Bà Nguyễn Thị Cúc Nov 28 & 29, 2015 [1] [2]
 • Bolsa / CA "Tiếp Đón Quan Khách" Nov 22, 2104 [1]
 • Pháp Thoại Bolsa "Tinh Hoa Kinh Thủ Lăng Nghiêm" Nov 22, 2015 [1] [2]
 • Pháp Thoại Indio - "Nhung Buoc Thang Tram" Nov 21, 2015 [1]
 • Pháp Thoại Làng A Di Đà Conroe - Nov 16, 2015 [1]
 • Pháp Thoại Làng A Di Đà Conroe - Nov 14, 2015 [1]
  Pháp Thọai Tầm Nguyên I - " Thọ Bát Quan Trai" - Nov 7 & 8, 2015 [1] [2] [3] [4]
 • Pháp Thọai Tầm Nguyên I - "Tây Phương Du Ký Của Pháp Sư Khoan Tịnh" - Nov 8, 2015 [1] [2]
  Pháp Thọai Tầm Nguyên I - Nov 01, 2015 [1]
 • Pháp Thọai San Jose - "Thích Nhật Từ là ai" - Oct 24, 2015 [1]
 • Thuyết Giảng Pháp Đại Thừa "Kinh Thủ Lăng Nghiêm" San Jose, CA - Oct 24 & 25, 2015 [1] [2] [3] [4] [5] [6]
 • Giải Đáp Phật Pháp Tầm Nguyên I - Oct 18 2015 [1]
 • Pháp Thoại Tầm Nguyên I - Oct 11 2015 [1]
 • Pháp Thọai Tầm Nguyên I - Sep 20, 2015 [1]
 • Pháp Thoại Làng Di Đà Indio, California "Vu Lan" Aug 27, 2015  [1] [2] [3]
 • Pháp Thoại Làng Di Đà Conroe, Texas "Vu Lan" Aug 22, 2015  [1] [2] [3] [4]
 • Pháp Thọai Tầm Nguyên I - Aug 16, 2015 [1]
 • Pháp Thọai Tầm Nguyên I - Aug 10, 2015 [1]
 • Diệu Pháp Liên Hoa" July 10-17, 2015 - [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14-A] [14-B] [15] [16] [17] [18] [19]
 • Pháp Thọai Tầm Nguyên I - June 7, 2015 [1]
 • Pháp Thọai Tầm Nguyên I - June 6, 2015 [1]
 • Làng A Di Đà Conroe "Khóa Tu Tưởng Niệm 40 năm Ly Hương" May 22-24, 2015 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [Bonus]
 • Pháp Thoại Tầm Nguyên I 10.5.2015 [1]
 • Pháp Thoại Tầm Nguyên I 26.4.2015 [1]
 • Pháp Thoại Tầm Nguyên I 19.4.2015 [1]
 • Pháp Thoại Tầm Nguyên I 12.4.2015 [1]
 • Pháp Thọai Làng Di Đà Indio, California 4.4.2015 [1] [2]
 • Pháp Thoại Làng Di Đà Conroe, Texas 27-28.3.2015 [1] [2]
 • Pháp Thoại Tầm Nguyên I 22.3.2015 [1]
 • Pháp Thoại Đám Tang Lưu Kim Chi Philadelphia 15.3.2015 [1]
 • Pháp Thoại Tầm Nguyên I 8.3.2015 [1]
 • Pháp Thoại Đàn Dược Sư Làng Di Đà Indio, California 17-24.2.2015 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]
 • Pháp Thoại Tầm Nguyên I Renton, WA 15.2.2015 [1]
 • Pháp Thoại Làng Di Đà Conroe, Texas 7-8.2.2015 [1] [2] [3]
 • Những Vị Vua Thí Chủ Thời Phật 1.2.2015 [1] [2] [3] [4]
 • Pháp Thọai Khóa Tu Chandler, Arizona 17- 18.1.2015 [1] [2] [3] [4] [5]
Trong Năm 2014
 • Tìm Hiểu Cuộc Đời Ngài Hư Vân 27-28.12.2014 [1] [2] [3] [4] [5]
 • Hướng Dẩn Hộ Niệm 26.12.2014 [1]
 • Pháp Thọai Đám Tang Phan Văn Phương Ohio, Columbus 16.10.2007 [1]
 • Pháp Thọai Tầm Nguyên I 21.12.2014 [1]
 • Pháp Thọai Tầm Nguyên I 14.12.2014 [1]
 • Pháp Thọai Tầm Nguyên I (Kinh Pháp Cú 04) 07.12.2014 [1]
 • Pháp Thọai Làng Di Đà Indio, California 3-5.12.2014 [1] [2] [3]
 • Pháp Thọai Tầm Nguyên I 30.11.2014 [1]
 • Khai Thị Cho Mẹ [1]
 • Khai Thị Hương Linh [1] [2] [3]
 • Pháp Thọai Tầm Nguyên I 23.11.2014 [1]
 • Pháp Thọai Tầm Nguyên I 15.11.2014 [1]
 • Pháp Hội Dự Bị Lâm Chung 31.10-02.11.2014
 • Pháp Thoại trước khi tụng Lăng Nghiêm SángThứ Sáu Oct 31 2014 [1]
 • Khai Thị Sám Hối sau khi tụng Lăng Nghiêm SángThứ Sáu Oct 31 2014 [1]
 • Pháp Thoại sau khi tụng Lăng Nghiêm sáng thứ Bảy Nov 1 2014 [1]
 • Lễ Khai Mạc Khóa Tu Dự Bị Lâm Chung sáng thứ Bảy Nov 1 2014 [1]
 • Hộ Niệm Cho Thiện Chơn [1]
 • Hộ Niệm Cho Đức Hạnh [1]
 • Hộ Niệm Cho Nguyên Tịnh [1]
 • Hộ Niệm Cho Diệu Quang [1]
 • Hộ Niệm Cho Ni Cô Diệu Hiền [1]
 • Hộ Niệm Cho Liễu Bảo [1]
 • Hộ Niệm Cho Ni Cô Thiện Liên [1]
 • Hộ Niệm Cho Minh Phát [1]
 • Hộ Niệm cho Thiện Tường [1]
 • Hộ Niệm Cho Bánh Tét [1]
 • Pháp thoại sau thời Lăng Nghiêm sáng Chủ Nhật Nov 2 2014 [1]
 • Pháp thoại trước hộ niệm sáng Chủ Nhật Nov 2 2014 [1]
 • Hộ Niệm Cho Thiện Niệm [1]
 • Cảm Nghĩ Phật Tử Tối Chủ Nhựt Nov 2 2014 [1]
 • Vài lời chia sẽ của Sư Phụ về Pháp Hội Dự Bị Lâm Chung [1]
 • Pháp Thọai Tầm Nguyên 1 19.10.2014 [1]
 • Pháp Hội Chùa Bồ Đề 10-12.10.2014 [1] [2] [3] [4] [5]
 • Khai Thị Thọai Tướng Bà Lý Thị Đàm 5.10.2014 [1]
 • Bát Quan Trai Niệm Phật Đường Tầm Nguyên 5 27-28.9.2014 [1] [2] [3] [4] [5]
 • Giải Đáp Những Nghi Vấn Phật Pháp 20-21.9.2014 [1] [2] [3]
 • Kinh Pháp Cú 14.9.2014 [1] [2] [3]
 • Khóa Tu Colorado 29-31.8.2014 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
 • Kim Cang Bát Nhã 17.8.2014 [1]
 • Duy Ma Cật Theo Tinh Thần Lăng Nghiêm 10.8.2014 [17]
 • Vi Diệu Pháp 10.8.2014 [1]
 • Đại Hiếu Vu Lan 03.8.2014 [1]
 • Tinh Hoa Kinh Vu Lan 02.8.2014 [1]
 • Đại Hiếu Trong Vu Lan Theo Tin Thần Đại Thừa 02.8.2014 [1]
 • Bài Học Giác Ngộ 27.7.2014 [1] [2]
 • Duy Ma Cật Youth Center 11.07.2014 [15] [16]
 • Đạo Làm Người 8.06.2014 [1]
 • Chủ Quyền Thủ Tục Mobile Home Conroe 07.06.2014 [1]
 • Ăn Cướp Phước Báu 29.05.2014 [1]
 • Khóa Tu Khánh Thành Đài Tổ Quốc Ghi Ơn 22-27.05.2014 [1] [2] [3] [4]
 • Làm Sao Đến Với Đức Phật 18.05.2014 [1]
 • Ý Nghĩa Lễ Phật Đản 11.05.2014 [1]
 • Dép Dưới Giường Lên Giường Vọi Biệt 08.05.2014 [1]
 • Bàn Tay Năm Ngón Kiêu Sa 04.05.2014 [1]
 • Thắng Vạn Quân Không Bằng Thắng Chính Mình 27.04.2014 [̣̣̣1]
 • Quy Y Phật Không Quy Y Ngoại Đạo Tà Giáo 26.04.2014 [1] [2]
 • Chúng Sanh Vô Biên Thề Nguyện Độ 21.04.2014 [̣̣̣1]
 • Duy Ma Cật 29-30.3.2014 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [̣̣̣9] [̣̣̣10] [̣̣̣11] [̣̣̣12] [̣̣̣13] [̣̣̣14]
 • Chìa Khóa Để Bước Vào Cửa Cực Lạc 23.3.2014 [1-1]
 • Giải Đáp Phật Pháp 16.3.2014 [1-1]
 • Giải Đáp Phật Pháp 2.3.2014 [1-1]
 • Tìm Hiểu Luật Nhân Quả 1.3.2014 [1-1]
 • Hộ Niệm Cho Người Lâm Chung Đúng Hướng 16.2.2014 [1-1]
 • Duy Thức Học 30.12.2013 [1-1]
 • Si Mê và Giác Ngộ Indio 28-29.12.2014 [01] [02]
 • Trai Đàn Dược Sư 2014 [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
 • Si Mê và Giác Ngộ 12-19-26.01.2014 [01] [02] [03]
Trong Năm 2013
Trong Năm 2012
Trong Năm 2011
 • Giải Đáp Phật Pháp 11.12.2011 (11.12.2011) [15] [16] [17]
 • Pháp Phật Trị Bệnh Khổ (20.11.2011) [01 (13.11.2011)] [02 (20.11.2011)]
 • Khai Triển Phá Chấp của Chứng Đạo Ca (5.6.2011) [01] (khóa tu San Jose 23.7.2011 02-06) [02] [03] [04] [05] [06] (11.9.2011) [07] (29 & 30.10.2011 Khóa Tu Arizona) [08] [09] [10] [11]
 • Cuộc Đời Là Mâu Thuẫn (16.10.2011) [01]
 • Pháp Thoại Chùa Phước Hậu 8-9.10.2011(8.10.2011) [01] [02] [03] [04]
 • Pháp Thoại Làng Di Đà 02.10.2011 (2.10.2011) [01]
 • Lợi Ích Của Sự Cầu Siêu (18.9.2011) [01] [02]
 • Giải Đáp Phật Pháp 4-9-2011(4.9.2011) [14]
 • Tâm Vô Tư (28.8.2011) [1-1]
 • Tật Xấu Của Chúng Ta (21.8.2011) [1-1]
 • Pháp Thoại Vu Lan 2011(13.8.2011) [1-2] [2-2]
 • Luận Nhân Quả (2) 3-7-2011(9.7.2011) [02]
 • Luận Nhân Quả (1) 26-6-2011(26.6.2011) [01]
 • Giải Đáp Phật Pháp 19-06-2011(19.6.2011) [13]
 • Giải Đáp Phật Pháp 12-06-2011(12.6.2011) [12]
 • Pháp Hội Nam Cali (28 & 29.05.2011) [1-5] [2-5] [3-5] [4-5] [5-5]
 • Giải Đáp Phật Pháp 22-05-2011(22.5.2011) [11]
 • Khóa Tu Phật Đản 2011 (14 & 15.05.2011) [1-3] [2-3] [3-3]
 • Giải Đáp Phật Pháp 08-05-2011(8.5.2011) [10]
 • Giải Đáp Phật Pháp 01-05-2011(1.5.2011) [09]
 • Kim Cang - Tu Bồ Đề 03(24.04.2011) [03]
 • Pháp Hội Atlanta (16 & 17.04.2011) [01] [02] [03] [04]
 • Kim Cang - Tu Bồ Đề 02(10.04.2011) [02]
 • Kim Cang - Tu Bồ Đề 01(03.04.2011) [01]
 • Giải Đáp Phật Pháp 20-03-2011(20.3.2011) [08]
 • Giải Đáp Phật Pháp 13-03-2011(13.3.2011) [07]
 • Giải Đáp Phật Pháp 06-03-2011(06.3.2011) [06]
 • Đàn Dược Sư 11.2 đến 27.3.2011(tu bổ 2.4.11) [01] [02] [03] [04] [05] [06] [07] [08] [09] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]
 • Giải Đáp Phật Pháp 06-02-2011(06/2/2011) [05]
 • Giải Đáp Phật Pháp 30-01-2011(30/1/2011) [04]
 • Giải Đáp Phật Pháp 23-01-2011(23/1/2011) [03]
 • Giải Đáp Phật Pháp 16-01-2011(16/1/2011) [02]
 • Giải Đáp Phật Pháp 9-01-2011(9/1/2011) [01]
Trong Năm 2010
Trong Năm 2009

LIÊN LẠC

Use the contact form below to send us email

Chùa Tầm Nguyên

Liên lạc với website administrator chuatamnguyen@yahoo.com

Name: Thượng Tọa Thích Thông Lai
Phone: 425-255-4798
Address: 18814 108th Ave SE Renton, WA 98055
×